"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Podręcznik bioetyczny – Wobec in vitro


Podręcznik bioetyczny – Wobec in vitro

27 listopada 2017

Miło mi poinformować, że staraniem ks. arcybiskupa Henryka Hosera SAC, pod redakcją ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier i moją ukazał się nakładem wydawnictwa Jedność podręcznik bioetyczny dotyczący problematyki zapłodnienia pozaustrojowego:

„Wobec in vitro.
Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego”.

Jest to wieloaspektowe opracowanie tej medycznie złożonej i moralnie kontrowersyjnej procedury. W podręczniku ukazano problemy moralne, teologiczne, genetyczne filozoficzne a także prawne, jakie wynikają z podejmowania prób zapłodnienia in vitro. Książka posiada konspekty lekcji dla szkół średnich pomocne w prowadzeniu zajęć z zakresu bioetyki. Podręcznik będzie bardzo pomocny w pracy katechetycznej i przygotowaniu prelekcji na trudne tematy bioetyczne. Bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z tą pozycją.