"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Ofiarować Bogu czas


Ofiarować Bogu czas

02 lutego 2014

GromnicaUroczystość Ofiarowania Pańskiego nawiązuje do starotestamentalnego wymogu wypełnienia prawa Mojżeszowego czyli złożenia, w zamian za  pierworodne dziecko, ofiary w Jerozolimskiej Świątyni. Dziś jednak prowadzi nas ku refleksji: czy i co ja potrafię ofiarować Bogu. Najprostsze, ale jednocześnie najtrudniejsze jest oddanie Bogu czasu.

Czas jest wielkim skarbem i darem, ofiarowanie czasu Bogu – na modlitwę, rachunek sumienia, czytanie Biblii – jest czasem poświęconym, oddanym. Czy, w dobie współczesnego zaangażowania i różnorodnych form spędzania czasu, potrafimy zdobyć się na to, by ofiarować czas Bogu, niejako „zmarnować czas dla Boga”, po to by zyskać światło refleksji i pouczenia?

W szczególny sposób pamiętajmy dziś o tych osobach, które całą swą wolę, pracę, siły, swoje życie ofiarowały Bogu podejmując trud życia konsekrowanego – siostrach zakonnych, mnichach, braciach w zakonach. Pok­orna miłość Boga objawiona w Chrystusie nieustannie pociąga mężczyzn i kobiety do dawania Bogu radykalnej odpowiedzi. Na tym polega radykalizm życia konsekrowanego, że cały człowiek oddaje się do dyspozycji Temu, który ukochał go aż do końca. Ta wzajemna miłość zaowocowała różnorodnymi formami życia konsekrowanego, które Duch Święty wzbudził w Kościele. Często właśnie osoby konsekrowane, nie tyle poprzez działalność zewnętrzną, ile przez głęboką komunię z Bogiem, pokazują światu skąd czerpać siłę i nadzieję na przyszłość oraz jak budować wzajemne relacje w oparciu o przebaczenie i miłość.

Dziś poświęcamy wiele czasu, zaangażowania, sił, pieniędzy na przeróżne aktywności (sport, rozrywka). Współczesnym wyrazem tego zaangażowania jest na przykład Endomondo Sports Tracker – aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca monitoring dokonań sportowych. Program umożliwia monitorowanie aktywności w różnych dyscyplinach sportowych (bieganie, jazda na rowerze). Aplikacja zapisuje czas treningu, a także dystans i trasę uzyskaną dzięki modułowi GPS oraz intensywność treningu (np. wyliczając średnie tempo, średnią i maksymalną prędkość) a następnie przelicza go na spalone kalorie. Endomondo Sport Tracker wszelkie informacje treningach samoczynnie wysyła na serwery, dzięki temu informacje te i statystyki dotyczące treningu są dostępne na serwisach społecznościowych – Facebook, Google+ czy Twitter. Ukazuje to jednak, iż to, co człowiek czci, w to angażuje swój czas, emocje, siły, pieniądze.

Czy potrafimy, jako ludzie wierzący, mimo rozlicznych zaangażowań, ofiarować Bogu choć trochę swego czasu?