"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

O średniowiecznych ideach i ich aktualności w Teologii Politycznej


O średniowiecznych ideach i ich aktualności w Teologii Politycznej

16 września 2018