"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

O książce Maritaina w Polskim Radiu


O książce Maritaina w Polskim Radiu

26 lipca 2018

W najbliższą niedzielę 29 lipca o godz. 7.30 w 2 programie Polskiego Radia wraz z redaktorem Janem Pniewskim będziemy rozmawiać na temat wydanej ostatnio książki Jacquesa Maritaina „Wieśniak znad Garonny. Stary świecki chrześcijanin snuje refleksje a propos czasów współczesnych”.


Maritain – współtwórca, entuzjasta i wielki orędownik II Soboru Watykańskiego – w swej ostatniej książce dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi Kościoła, znaczenia filozofii, rozterek teologii i zadań jakie stoją przed świeckimi chrześcijanami. Zagłębiając się w lekturę uzmysławiamy sobie, że jego słowa brzmią obecnie wyjątkowo trafnie. Minęło 50 lat, a chyba nawet mocniej niż wtedy należy przypominać, że dzięki Soborowi ostatecznie „po szesnastu wiekach, wyszliśmy z epoki sakralnej i barokowej. Zaczęła się nowa epoka, w której Kościół zaprasza do głębszego zrozumienia dobroci i ludzkości naszego Boga, wzywając do uznania wszystkich wymiarów „hominem integrum”, o którym mówił Papież Paweł VI na zakończenie ostatniej sesji Soboru”.

Audycji można posłuchać na stronie Polskiego Radia.