"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

O darach Duch Świętego w Civitas Christiana


O darach Duch Świętego w Civitas Christiana

03 listopada 2017

W naszej codziennej religijności szczególną uwagę w postawach i zachowaniach przykładamy do przestrzegania przykazań Bożych (Dekalog). Już jednak rzadziej pamiętamy o wadze i znaczeniu przykazań kościelnych, a chyba zupełnie marginalnie traktujemy kształtowanie swych postaw w duchu cnót przyrodzonych (sprawiedliwość, roztropność, męstwo, umiarkowanie), nadprzyrodzonych (wiara, nadzieja, miłość) i ewangelicznych Błogosławieństw. Stąd refleksja nad mocą 7 darów Ducha Świętego często obecna jest jedynie przy młodzieńczym kursie przygotowania do sakramentu bierzmowania. Potem pod wpływem różnych życiowych doświadczeń zmagamy się z naszymi wadami i ułomnościami zapominając o modlitwie do Ducha Świętego i gorących prośbach, by rozpalał w nas swoje dary. Zachęcam do lektury tekstu Dary Ducha Świętego w miesięczniku Civitas Christiana. Zachęcam do lektury.