"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Nieusuwalne napięcie – demokracja i religia


Nieusuwalne napięcie – demokracja i religia

27 października 2017

W najnowszym numerze Tygodnika Idziemy opublikowałem relację z jednej z debat Dziedzińca Dialogu. Te spotkania inicjowane zawsze w okolicach rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową Karola Wojtyły, stanowią przestrzeń dyskusji i rozmów różnych środowisk i osób, czasem o diametralnie odmiennych światopoglądach. Dziedziniec Dialogu jest twórczą odpowiedzią na zainaugurowany w 2011 roku przez papieża Benedykta XVI, a organizowany przez Papieską Radę ds. Kultury „Dziedziniec Pogan”. Co roku stanowi okazję dla spotkania ludzi o odmiennych zapatrywaniach oraz reprezentujących różne wyznania czy religie. W środę 18 października miałem okazję uczestniczyć w gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w debacie zatytułowanej „Wiara a kryzys demokracji liberalnej”. Zachęcam do lektury: Tygodnik Idziemy.