"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

O cnocie sprawiedliwości w "Teologii Politycznej"


O cnocie sprawiedliwości w "Teologii Politycznej"

29 lipca 2014

Dzięki życzliwości środowiska Teologii Politycznej, a przede wszystkim p. dr Dariusza Karłowicza, na ich stronie internetowej ukazał się mój tekst dotyczący społecznego znaczenia  cnoty sprawiedliwości. Odwołując się do starożytnych ideałów życia obywatelskiego staram się w nim pokazać, iż zabrakło nam w Polsce, przez niewdrożenie w życie społeczne cnoty sprawiedliwości, aksjologicznego domknięcia wspólnoty jako środowiska politycznego i społecznego bycia razem. Poczucie niesprawiedliwości, jakie pojawiło się z powodu braku rozliczeń z komunizmem, zniszczyło etos obywatelski i sądzę, iż nie pozwoli nam, mimo zaklęć polskich i europejskich liberałów, na zbudowanie prawdziwego obywatelskiego państwa. Zapraszam do lektury: „Polityka, sprawiedliwość, pożytek. Esej o przewrotnym rozumieniu miłosierdzia i zaprzepaszczeniu cnoty sprawiedliwości”.