"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Nowe średniowiecze?


Nowe średniowiecze?

22 listopada 2018

W katolickim tygodniku Idziemy ukazał się mój tekst „Nowe średniowiecze?” Zastanawiam się w nim czy nie jesteśmy zaskakująco podobni do ludzi i czasów sprzed prawie 800 lat.

Oczywiście wyrażenie „nowe średniowiecze” nie jest ani odkrywcze, ani oryginalne. Już w pierwszych latach XX w. swoją historyczno-filozoficzną wizję „nowego średniowiecza” głosił rosyjski myśliciel Mikołaj Bierdiajew, udowadniając, że ludzie jego czasów żyją w epoce żywiołowej zmiany, a wybitne umysły zwracają się skwapliwie ku średniowieczu, aby odnaleźć najważniejsze pierwiastki życia. Zajmując się wieloma wątkami historii myśli średniowiecznej, dostrzegam zadziwiającą symetrię pomiędzy tym, co działo się wtedy, a tym, czego świadkami jesteśmy współcześnie.

Zachęcam do lektury, plik PDF:

Idziemy- Nowe średniowiecze