"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Millenialsi są dziećmi popkultury, a nie dziećmi religii


Millenialsi są dziećmi popkultury, a nie dziećmi religii

17 kwietnia 2018