"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Lękam się świata bez filozofii


Lękam się świata bez filozofii

03 marca 2017

Każdy z nauczających na swój sposób przekazuje zdobytą wiedzę. Jednak nauczanie filozofii zawsze stanowiło wyzwanie zarówno dydaktyczne jak i kulturowe. Uczący filozofii znajdują się w szczególnej sytuacji. Dzieje się tak, ponieważ muszą oni rozstrzygnąć zarówno to, na ile będą ujawniać swoje przekonania, jak i mieć świadomość, że ich osobista postawa wpływa, bardziej niż w przypadku nauczyciela fizyki czy chemii, na sposób zrozumienia i przyswojenia wykładanych treści. Nauczając filozofii, nie tylko bowiem przybliża się uczniom/studentom poglądy Arystotelesa, Awicenny, Immanuela Kanta czy Martina Heideggera, ale przede wszystkim pokazuje się pewną wizję człowieka i świata, wobec której uczący zajmuje odpowiednią postawę, czego nie musi robić na przykład matematyk. W jeszcze trudniejszej sytuacji znajduje się nauczyciel etyki. Na tych lekcjach nie sposób nie zająć jakiegoś stanowiska wobec omawianych często kontrowersyjnych treści. Powstaje jednak pytanie, czy oby na pewno tak się rzeczy mają? Na to i wiele innych, bardziej szczegółowych pytań, proponujemy odpowiedzieć w przygotowanej przez zespół wykładowców Wydziału Filozofii UKSW książce Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej. Moim zadaniem było ukazanie w rozdziale Lękam się świata bez filozofii potrzeby nauczania etyki i filozofii we współczesnej kulturze, demokracji – świecie globalnych możliwości, a jednocześnie ogromnych nierówności i cierpień. Zachęcam do lektury. Cała książka jest dostępna za darmo na stronach Wydawnictwa Liberi Libri.

Spis tresci-1Spis tresci-2