"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Kościół wobec postępu


Kościół wobec postępu

20 września 2023