"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Kościół jest wierny przepowiadaniu


Kościół jest wierny przepowiadaniu

18 maja 2014

BibliaNajważniejszym zadaniem Kościoła – przekonują nas dziś Apostołowie w księdze Dziejów – jest konieczność głoszenia, konieczność przepowiadania słowa. „My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa”. Oznacza to, iż w centrum Kościoła jest przepowiadanie Słowa i głoszenie nauki. Dlatego przy kontrowersji co do praktyk socjalnych Apostołowie mówią: „Nie jest słuszne, żebyśmy my opuściwszy słowo Boże, służyli stołom.” (tłum. Biblia Gdańska). Stąd należy pamiętać, jak zaznacza św. Paweł: „ci którzy się obrażają o słowo, nie wierząc, upadają.”

Wszystkie dzieła miłosierdzia chrześcijan, akcje dobroczynne i działania charytatywne są zadaniami dodatkowymi wspólnoty Kościoła – mają wynikać z głoszenia i posługi Słowa, ponieważ – „nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” – mówi Ten, który jest Słowem.