"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Filozoficznie o aborcji


Filozoficznie o aborcji

08 listopada 2019

Amerykański film „Nieplanowane”, dotyczy najtrudniejszego, a jednocześnie najbardziej palącego problemu współczesności – pytania czy można pozwolić na aborcję? Czym ona jest – prawem człowieka czy zabójstwem? Czy można filozoficznie mówić o aborcji i początkach życia ludzkiego?

W Teologii Politycznej Co Tydzień moje refleksje:

Filozoficzne aspekty aborcji.