Amerykański film „Nieplanowane”, dotyczy najtrudniejszego, a jednocześnie najbardziej palącego problemu współczesności – pytania czy można pozwolić na aborcję? Czym ona jest – prawem człowieka czy zabójstwem? Czy można filozoficznie mówić o aborcji i początkach życia ludzkiego?

W Teologii Politycznej Co Tydzień moje refleksje:

Filozoficzne aspekty aborcji.