"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Cosmological and philosophical world of Dante Alighieri


Cosmological and philosophical world of Dante Alighieri

02 marca 2015

Wolumin w ramach serii European Studies in Theology, Philosophy and History of  Religions
Frankfurt am Main 2015, ss. 157
Wydawnictwo Peter Lang. Internationaler Verlag Wissenschaften

Książka “Cosmological and philosophical world of Dante Alighieri. The Divine Comedy as a medieval vision of the universe” ukazuje nakreślony przez poetycką twórczość Dantego Alighieri obraz świata, polityki, wiary i kosmosu. Dziś czasy średniowieczne, ówczesne dyskusje, spory i wizje są dla współczesnego człowieka czymś niezmiernie odległym i nieznanym. Zachwycając się artystycznym pięknem poezji Dantego Alighieri nie potrafimy dostrzec w sposób pełny tych inspiracji, które przenikają twórczość uczonych i poetów wieków średnich. Autor podejmuje w książce próbę przybliżenia czytelnikom świata, w którym żył i tworzył Dante Alighieri. Przedstawia krótki zarys dziejów Europy wieków średnich, ukazuje siłę filozofii i teologii głęboko zakorzenionych w antycznej spuściźnie, odsłania wpływy arabskiego świata islamu na obraz średniowiecznego uniwersum. Udowadnia, że za każdym wersem, za każdą tercyną twórczości wielkiego włoskiego poety kryją się odniesienia religijne, mitologiczne, historyczne i astronomiczne. Książka jednak nie tylko przybliża średniowieczne obrazu kosmosu, ale wskazuje także na wciąż aktualne aporie, dramaty i nadzieje ludzkiego życia. Choć bowiem zmieniają się czasy – to każde pokolenie samo musi zmierzyć się z najbardziej podstawowymi pytaniami – o sens, cel i wartość egzystencji. Dlatego poetycka i kosmologiczna rycina Dantego Alighieri okazuje się zaskakująco uniwersalna.