"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

O terapii daremnej


O terapii daremnej

25 lipca 2018

Tygodniku Idziemy (nr 29/2018) ukazał się mój wywiad na temat terapii daremnej. Z red. Moniką Odrobińską rozmawiamy o trudnej sprawie Alfiego Evansa, granicach terapii uporczywej i dokumencie KEP pokazującym, kiedy lekarze odstępujący od terapii uporczywej nie czynią zła moralnego. Współcześnie lekarze działają pod ogromną presją opinii publicznej, zwłaszcza rodziny pacjenta, boją się wyroków sądowych, niesłusznych oskarżeń. Dokument „O terapii daremnej (uporczywej) chorych poddawanych intensywnej terapii” pokazuje właściwą proporcję między oczekiwaniami i nieobiektywną postawą rodziny a wiedzą i doświadczeniem lekarzy, którzy mają świadomość, że nie mogą przeciwstawić się nieodwracalnemu procesowi zanikania życia pacjenta. Zachęcam do lektury: Terapia uporczywa czy daremna?