"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"


20 kwietnia 2015

Studia nr 60001Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazał się nowy numer periodyku „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka”, pod redakcją moją i ks. prof. Sochonia. Nowy  – 6 tom studiów – naszej Sekcji Filozofii Bytu i Boga i religii zatytułowany: Poiesis wobec Boga i śmierci pokazuje, że mimo sekularyzacyjnych tendencji naszych czasów, laickiego imperatywu, który domaga się marginalizowania religii w życiu publicznym, a nawet jednostkowym, pomimo globalizacji życia i fascynacji tym, co nowoczesne, kategorie „Boga” i „śmierci” wciąż wzbudzają zainteresowanie. Bóg nie przestaje intrygować nawet jako idea przynosząca kontrowersje, jako element słabej, w ponowoczesnych czasach, metafizyki, której zwolennicy nie widzą konieczności przyjmowania istnienia bytu Absolutnego, zwłaszcza Boga chrześcijan. Podobnie i śmierć – odsuwana i niechciana – wraca w swej naturalnej potędze, której nikt nie jest w stanie się przeciwstawić. Te trudne tematy stanowią treść nowego periodyku przygotowanego pod naszą redakcją. Zachęcamy do lektury. Do nabycia w Wydawnictwie UKSW.

Spis treści:

Jan Sochoń, Jacek Grzybowski, Sztuka blisko Boga, piękna i śmierci

Sławomir Ratajski, UNESCO promotorem dialogu

Jacek Salij OP, O chrześcijańskim rozumieniu Boga

Marek Szulakiewicz, Bóg i człowiek dzisiaj: o człowieku poszukującym Boga i o Bogu potrzebującym człowieka

Arkadiusz Liberski, Źródła dialogicznej myśli o Bogu w twórczości Martina Bubera

Ireneusz Ziemiński, Tajemnica śmierci: samobójstwo Anny Kareniny

Marta Wiszniowska-Majchrzyk, Images of God. Between Poetic Visions and Political Realities. On English Metaphysical Poetry of the 17th Century

Krzysztof Niedałtowski, Obrazy śmierci w sztuce

Jan Sochoń, Sztuka: pomiędzy filozofią a teologią. Ujęcie księdza Józefa Sadzika

Agnieszka Gralewicz,  Marcel Proust i Tadeusz Kantor – witalne i tanatyczne oblicze sztuki w aspekcie pamięci

Andrzej Wierciński, Confusion of Voices: The Crucial Dilemmas of Being a Human Being, Czeslaw Milosz’s Poetry, and the Search for Personal Identity

Przemysław Ćwiek, Szczególna rola buddyzmu w koncepcji Ateizmu Duchowego André Comte-Sponville’a

Recenzje:

Arkadiusz Liberski, Brzozowski niemal rozwiązany, (Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014)

Jan Sochoń, Klasyczna filozofia wychowania, (Maria Małgorzata Boużyk, Wychowanie otwarte na religię. Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli religii w wychowaniu, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013)

Anna Brach, Zachęta do życia uważnego, (Marek Szulakiewicz, Zapiski z przełomu wieków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013)

Jacek Grzybowski, Godziwy świat bez Boga? (Alain Botton, Religia dla ateistów. Poradnik dla niewierzących, jak korzystać z religii, tłum. H. Pustuła-Lewicka, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2013)

Karolina Kochańczyk-Bonińska, Maksym Wyznawca – itinerarium  mentis, itinerarium vitae, (Bogna Kosmulska, Historyczne i doktrynalne uwarunkowania rozwoju myśli Maksyma Wyznawcy, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2014)