"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Teologia nauki – nowa dyscyplina?


Teologia nauki – nowa dyscyplina?

09 czerwca 2016

RADIO

12 czerwca o godz. 6.30 w 2 programie Polskiego Radia w audycji Lumen z red. Janem Pniewskim będziemy rozmawiać na temat książki Teologia nauki, wydanej przez Copernicus Centere, która jest zbiorem tekstów przygotowanych przez filozofów przyrody,kosmologów i fizyków dotyczących ciekawego, aczkolwiek kontrowersyjnego, pomysłu na nową dyscyplinę badawczą – teologię nauki. Zapraszam do słuchania.