"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Przemiany w kulturze to niewidzialna wojna idei i wartości


Przemiany w kulturze to niewidzialna wojna idei i wartości

13 października 2020

Zmiany ideowe, których obecnie jesteśmy świadkami, mają początek w filozofii i to one przeobraziły obszary naszej kultury. Dlatego kultura jest obecnie przestrzenią różnorodnych, często sprzecznych treści. Stała się relatywna i jej rolą nie jest już uczenie tego, co jest dobre, a co złe, co pożyteczne, a co szkodliwe i zdradliwe, co moralne, co zaś wstydliwe i niemoralne.

Zachęcam do  lektury tekstu w „Teologii Politycznej Co Tydzień”: Przemiany w kulturze to niewidzialna wojna idei i wartości.