"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Mistrzowie myśli – św. Tomasz z Akwinu


Mistrzowie myśli – św. Tomasz z Akwinu

25 lutego 2012