"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Mężczyzną i kobietą stworzył ich …


Mężczyzną i kobietą stworzył ich …

04 października 2015

4osobowa_rodzina_oddaje_6311779Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy św. kanonizacyjnej określił św. Jana Pawła II mianem „papieża rodziny”. Pontyfikat Papieża Polaka był wielką promocją rodziny i obroną fundamentalnych wartości dotyczących ludzkiej cielesności, płciowości, seksualności, godności narzeczeństwa, sakramentalnego małżeństwa i rodziny otwartej na życie. W „Liście do rodzin” Jan Paweł II napisał:
Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. A jeśli człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową” (List do rodzin, nr 2).

W Polsce w 1997 roku w Kaliszu, św. Jan Paweł II powiedział: „ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą”. W Nowym Targu w 1979 roku modlił się, aby małżonkowie byli otwarci na dar potomstwa, aby rodzina polska była wierna świętemu prawu życia. Niczego ze swej aktualności nie straciły, a być może dzisiaj znaczą jeszcze więcej słowa, które padły w 1987 roku w Szczecinie: „Modlimy się gorąco by rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną, zdrową fizycznie i moralnie. Podstawą trwałości rodziny jest pogłębiana i odnawiana w Kościele w jego sakramentach, świadomość znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa, świadomość, której owocem jest trwanie, aż do śmierci”.

Na świecie są tylko dwie wspólnoty – mówi znany duszpasterz rodzin o. Ksawery Knotz w książce „Zaślubiny w Bogu mężczyzny i kobiety” – założone bezpośrednio przez Boga: małżeństwo mężczyzny i kobiety w akcie stworzenia oraz Kościół założony przez Chrystusa. Wszystkie inne re-definicje rodziny i małżeństwa, tak mocno dziś promowane a wręcz lansowane, są ogromnym zagrożeniem dla ludzkiej wspólnoty. Mężczyzną i niewiastą stworzył człowieka Bóg ukazując tym samym obraz idealnej relacji oddania, ofiary, odpowiedzialności i służby. Dziś, szczególnie w dzień rozpoczęcia w Watykanie Synodu Zwyczajnego Biskupów, musimy mocno świadczyć, że współczesny świat potrzebuje chrześcijańskiego nauczania w kwestii małżeństwa i rodziny. Istnieje bowiem poważna pokusa rozmywania definicji sakramentalnego małżeństwa i zbudowanej na tym fundamencie rodziny. Niezwykle ważne jest ciągłe przypominanie o nadprzyrodzonym i prawno-naturalnym celu i sensie rodziny wraz z jej prawami i zadaniami.

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – papieża rodziny – modlimy się za wszystkie rodziny, aby silne Bogiem stawały się prawdziwymi domowymi Kościołami, gdzie przekazuje się i pielęgnuje wiarę.

Nie ustawajmy w modlitwie za Papieża Franciszka i biskupów zgromadzonych na Synodzie!