"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Jak mówi Duch do Kościoła?


Jak mówi Duch do Kościoła?

25 maja 2023