"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Fides et Ratio – o encyklice Jana Pawła II

03 sierpnia 2023

Środowisko Teologii Politycznej rozpoczęło kilka miesięcy temu projekt: JAN PAWEŁ II NA NOWO ODCZYTANY. DZIEŁO/KONTEKSTY/IDEE – w jego ramach zaproszeni goście przybliżają treść, znaczenie i konsekwencje najważniejszych encyklik św. Jana Pawła II.

Przyjaciele z Teologii Politycznej poprosili mnie, bym omówił napisaną 25 lat temu Encyklikę Fides et Ratio – o relacjach między wiarą a rozumem. Staram się przybliżyć najważniejsze sensy, znaczenia i konteksty tego ważnego dokumentu kościelnego.

Zapraszam do wysłuchania: Fides et ratio – wierze i rozumie.