"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Europa – kryzys i nadzieja – konferencja


Europa – kryzys i nadzieja – konferencja

18 września 2017

W imieniu organizatorów: Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i Teologii Politycznej pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz auspicjami Jego Eminencji kardynała Kazimierza Nycza zapraszam na konferencję:

Europa – kryzys i nadzieja

10 października 2017 roku

W Europie, w drugiej połowie XX wieku projekt integracji między państwami, zrodził nadzieję na stworzenie trwałych i niepodważalnych więzów zabezpieczających europejskie narody przed wojną.

Na początku XXI wieku projekt ten, którego politycznym wyrazem jest Unia Europejska, przeżywa poważny kryzys. Jednym z jego źródeł jest niedocenienie istoty duchowego rdzenia jedności wspólnoty. To właśnie wartości, na których ugruntowano wspólnotę państw stały się podwalinami pod europejską tożsamość i jedność.

Jan Paweł II mówił: „Nie będzie jedności Europy dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha…”

Rozpoczęcie konferencji poprzedzi Msza Święta w kościele akademickim na Krakowskim Przedmieściu o godzinie 8:00, której przewodzić będzie kardynał Kazimierz Nycz.

Konferencja odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie – Nowa Izba Poselska, obowiązuje rejestracja: pod telefonem 22 791 793 022 lub mailem redakcja@teologiapolityczna.pl

Ramowy program:

bp Grzegorz Ryś „Źródła kryzysu, źródła nadziei”

dr Dariusz Karłowicz, „Sejsmiczna Europa”

prof. John Milbank, „Przywracając europejską tożsamość”

Komentatorzy do panelu I: prof. Zbigniew Stawrowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego); ks. prof. Jacek Grzybowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego); prof. Dariusz Gawin (Polska Akademia Nauk); dr hab. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski)

prof. Andriej Kurajew, „Prawosławie w Rosji: Mroczne widmo vs Nowa nadzieja”

prof. Szewach Weiss, „Europa wczoraj i dziś. Judeochrześcijańskie dziedzictwo kontynentu”

prof. Marek A. Cichocki, „Sekretna mapa Europy”

Komentatorzy do panelu II: ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego); prof. Krzysztof Koseła (Uniwersytet Warszawski); Bronisław Wildstein
(pisarz, publicysta, redaktor)