"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Ekstremizm, radykalizm czy idealizm?


Ekstremizm, radykalizm czy idealizm?

21 czerwca 2023