"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Aż do przelania krwi …


Aż do przelania krwi …

28 września 2021

W kwartalniku poświęconym formacji kapłańskiej – Pastores – można znaleźć moje refleksje na temat fragmentu encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor – rozdziału zatytułowanego „Męczeństwo – najwyższe potwierdzenie nienaruszalnej świętości prawa Bożego”. Ten fragment papieskiego dokumentu dotyczy relacji jaka zachodzi pomiędzy obiektywnością prawdy, powinnością moralną i postawą człowieka. Ukazuje on koniecznościową więź między prawdą a zachowaniami człowieka, więź, która domaga się świadomych postaw: świadectwa, wierności, a czasem ostatecznie męczeństwa jako potwierdzenia przylgnięcia do prawdy – jej nienaruszalności i obowiązywalności. Ten ważny temat, który papież podjął w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, jest wciąż  aktualny, ale obecnie rzadko poruszany.

Więcej na: Pastores.pl