"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Audycja radiowa – Agamben, Czas, który zostaje


Audycja radiowa – Agamben, Czas, który zostaje

12 grudnia 2010