"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Czy żyjemy w świecie najlepszym z możliwych?


Czy żyjemy w świecie najlepszym z możliwych?

13 września 2019

W Polskim Radiu z red. Janem Pniewskim rozmawiałem na temat bardzo ciekawej książki ks. Tadeusza Pabjana:

„Świat najlepszy z możliwych? O dobroci Boga i pochodzeniu zła.”

Jak pogodzić wiarę w Boga-Stworzyciela, dobrego i wszechmocnego, z faktem, że w naturę powołanego przezeń do istnienia świata należy wielorakie zło – trzęsienia ziemi, klęski nieurodzaju, ból, cierpienie, śmierć a wreszcie ludzka niegodziwość? Trudne pytanie, ale udało się ciekawie o tym pogadać.

Audycji można posłuchać TUTAJ