Konferencja "Wokół doświadczenia"

16 kwietnia 2013 roku Katedra Filozofii Boga i Religii i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UKSW w Warszawie zorganizowało konferencję naukową „Filozoficznie o doświadczeniu”. W jej ramach odbyło się kilkanaście wystąpień, głównie dotyczących problematyki filozofii religii, współczesnych dyskusji o Bogu i kondycji ludzkiego poznania. Na tej konferencji wygłosiłem referat pod tytułem:  "Gra języka i pisma. Jaquesa Derridy doświadczenie gestu odraczania znaczeń". (więcej…)

"Współczesna siła ateizmu - projekt cywilizacji bez Boga i religii. Realność czy utopia?" - to temat wykładu, jaki przedstawiłem podczas programu "Drogami Wiary i Rozumu" w WSD w Świdnicy.

Fot. www.katedra.uksw.edu.pl “Ojczyzna, naród, patriotyzm w myśli J.M. Bocheńskiego – Polaka i emigranta” – to tytuł mojego wystąpienia na konferencji naukowej “Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie”, która odbyła się 30 listopada 2012 r. na UKSW. Przez „naród” rozumiem zbiór ludzi złączonych wzajemnie wspólnym pozytywnym ustosunkowaniem do pewnej grupy wartości…

1 3 4 5 6 7 8