Konferencja "Sacrum i profanum w polityce"

Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych i Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17 maja 2013 roku zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową "Sacrum i profanum w polityce". W jej ramach wyglosiłem wykład "Polityka bez uprawomocnień religijnych – nadzieja współczesnych ateistów".

W swoim wystapieniu starałem się pokazać, że wielu świadomych  ateistów, agnostyków i wolnomyślicieli chciałoby żyć w świecie, gdzie racjonalność jest ceniona bardziej niż eufemistyczne i nie dla wszystkich przekonujące oczekiwania. Gdzie, choć rzeczywistość jest i piękna i okrutna, można wyznawać ideę postępu dla społeczności tu i teraz, bez religijnych nadziei.(więcej…)

Artykuł o narodzie w refleksji Jana Pawła II

W najnowszym numerze „Studiów Gdańskich” (tom XXX (2012), s. 131-150), które w całości poświęcone zostały nauczaniu, działalności i refleksji Jana Pawła II, ukazał się mój artykuł opisujący rozumienie przez papieża Polaka kategorii narodu. Staram się w nim pokazać, iż dla Jana Pawła II w znaczeniu esencjalnym naród ma być z rodziny i dla rodziny. Są to jednak struktury w stosunku do siebie nierównoważne, a jednocześnie wobec siebie nieodzowne. Każdy z tych biegunów jest niepowtarzalny i niezastępowalny. (więcej…)

1 2 3 4 5 6 8