Wiara i zgorszenie

Zauważmy, że prośba uczniów zawarta w 17 rozdziale Ewangelii św. Łukasza: „Panie, przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5) zostaje poprzedzona czterema ważnymi wersetami: „Rzekł znowu Jezus do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie! Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, przebacz mu!” (Łk 17, 1-4) i wtedy właśnie uczniowie proszą: „Panie Przymnóż nam wiary!” Trzeba bowiem mieć wielką wiarę, gorące serce wiary, by nie ulec zgorszeniom, by nie stracić nadziei w ludzkie dobro, w poświęcenie, odpowiedzialność, oddanie, miłość, służbę. (więcej…)