28 stycznia – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu – nauczyciela teologii i filozofii

św. Tomasz z AkwinuW dniu dzisiejszym Kościół katolicki obchodzi wspomnienie jednej z najważniejszych postaci w swojej bogatej historii – dominikańskiego teologa, filozofa i kaznodziei – św. Tomasza z Akwinu. Dla wszystkich, którzy w swej pracy duszpasterskiej i naukowej zetknęli się z pismami, dziełami i refleksją Doktora Anielskiego, to ważny dzień. W XIX i XX wieku prawie wszyscy papieże wyraźnie pokazywali, że nauczanie Kościoła, a zatem przede wszystkim filozofii i teologii, etyki i prawa, ma nawiązywać do największych tradycji szkół chrześcijańskich – zwłaszcza do św. Tomasza z Akwinu.

Szczególne studium nad tekstami Tomasza zalecał papież Leon XIII (1810-1903) w swojej encyklice „Aeterni Patris” (1879). Pisał w niej: „Tak jak niegdyś Egipcjanom, którzy byli w ostatecznej nędzy, mówiono: Idźcie do Józefa, aby otrzymali zboże dla podtrzymania ciała, tak samo, jeśli zechcą nas słuchać ci wszyscy, którzy mają pragnienie prawdy, pójdą do Tomasza (ad mentem Thomae).(więcej…)

W 2 programie Polskiego Radia – o eschatologii filozoficznej. Zapraszam do słuchania

800px-Stare_radio_037Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji o książce prof. Ireneusza Ziemińskiego „Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej”. Z red. Janem Pniewskim będziemy rozmawiać o argumentach na rzecz życia wiecznego, nieśmiertelności, pragnieniu nieprzemijalności. Niedziela 3 listopada godz 6.30 rano, audycja Lumen w 2 programie Polskiego Radia. Audycja dostępna jest na stronie Polskiego Radia: Posłuchaj audycji. Zapraszam do słuchania.