Martyr znaczy świadek

Jaka idea, jakie wartości, jakie kategorie są ważniejsze niż własne życie? Doświadczenie historyczne wieków pokazuje, iż są ludzie dla których wiara, honor, ojczyzna, rodzina stoją wyżej niż ich własne życie. Czy może być większe świadectwo prawdy jak oddanie życia, postawienie jako „dowodu” tego, co prawdziwe własnej egzystencji?

W chrześcijańskiej literaturze opisów oddania życia za wiarę jest bardzo wiele. Te najważniejsze zebrane są w „Acta martyrum” – antycznych dokumentach opisujących okoliczności aresztowania i męczeńskiej śmierci ofiar prześladowań religijnych. Najczęściej są one w formie protokołów sądowych. Zawierały pytania i odpowiedzi. To sprawozdania z procesu i egzekucji męczenników chrześcijańskich w Cesarstwie Rzymskim. (więcej…)