Profesor Richard Rorty staje przed Bogiem

RortyKilka lat temu, w 2007 roku, zmartwiłem się wiadomością o śmierci amerykańskiego filozofa Rycharda Rortego, bo choć poglądów amerykańskiego profesora z Uniwersytetu Stanforda nie podzielałem, to jednak wieść o czyimś odejściu w tajemnicy śmierci zawsze napawa smutkiem. Zajmując się filozofią polityki z zainteresowaniem, choć nie aprobatą, czytałem wiele jego tekstów,  także sporo opracowań, komentarzy i wykładni, w których jego filozoficzna i polityczna myśl była przedstawiana. Pisał o sprawach ważnych, ale z mojego punktu widzenia proponował kontrowersyjne, zarówno filozoficzne jak i społeczne, rozwiązania.
Swoje filozoficzne stanowisko Rorty oparł na mocnych relatywistycznych założeniach. Choć brzmi to dość patetycznie, to jednak można powiedzieć, że Rorty był przeciwko „pisaniu wielką literą” umocnionych przez kulturę i tradycję zachodnią, dotychczasowych pewników. Przeciwko Prawdzie poznania, która zakreślałaby obszar naszej wolności w odkrywaniu i interpretowaniu świata; przeciw Naturze ludzkiej, która ograniczałaby zakres naszej wolności w opisie człowieka i jego autokreacji; Celowi dziejów, który ograniczałby wolność wspólnoty w kreowaniu swego przeznaczenia; Bogu, któremu z góry wiadome byłyby nasze losy i który wyznaczałby prawdy etyczne, do jakich musielibyśmy jedynie się dostosować, a ich religijna forma byłaby, jak mówił Rorty, kresem wolnej debaty.

Mając świadomość, co przez właściwie całe swe życie głosił Richard Rorty, czym, w swojej akademickiej, pisarskiej i filozoficznej aktywności, się zajmował, jakie idee i modele społeczne propagował – po jego śmierci, gdzieś w głębi serca zaświtało mi pytanie: a jak Richard Rorty, z całym swym życiem, dorobkiem, poglądami, które głosił i popularyzował, z tymi treściami książek i wykładów, z tą swoją liberalną ironią, stanął przed Bogiem, przed którym, jak wierzę, stanął i stanie każdy człowiek – także i ja.
Próbowałem wyobrazić sobie to pośmiertne wydarzenie, wiedząc z Biblii i teologicznych monografii, iż w tym szczególnym momencie (choć w perspektywie poza-czasu brzmi to zaskakująco, a wręcz paradoksalnie), osoba ludzka widzi i doświadcza treści całego swego życia. Stając w tajemnicy śmierci przed Bogiem – owym zarówno filozoficznym Absolutem, który wypełnia wszystkie kryteria tego, co nieskończone, niezmienne wszechmocne, wszechpotężne i niepojęte, jak i teologicznym Stwórcą, Panem i Zbawcą, widzi się – w platońskim sensie tego słowa – całą swą egzystencję.

w najnowszym numerze kwartalnika FRONDA LUX opublikowałem tekst będący próbą odpowiedzi na to trudne pytanie: Richard Rorty staje przed Bogiem. Zapraszam do lektury.

 

fronda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[pdf-embedder url=”http://www.jacekgrzybowski.pl/wp-content/uploads/2015/10/Rorty-staje-przed-Bogiem.pdf”]

 

 

 

 

Filozofia jako medytacja o śmierci – esej w gazecie literackiej "Migotania"

Death of SocratesW Gazecie literackiej „Migotania” wydawanej przez Gdańską fundację Światło Literatury ukazał się mój esej o platońskim rozumieniu śmierci Filozofia jako medytacja o śmierci w trosce o duszę. Esej o platońskim ćwiczeniu się w umieraniu. (Migotania. Gazeta literacka”, nr 2, 2013, 39, s. 22-24). Starałem się w nim ukazać, że perspektywa śmierci wprowadza w życie coś, co nigdy nie da się oswoić. Śmierć ujawnia bowiem radykalną obcość, nieusuwalną różnicę, pęknięcie, którego nie można już zlepić, szczelinę, przez którą nie da się przerzucić żadnej kładki, żadnego mostu. Śmieć, chociaż powszechna, jest tak naprawdę zawsze nieobecna. Stąd warto pochylić się nad tekstami Platona, ponieważ znajdziemy w nich jedne z najpiękniejszych i najmądrzejszych obrazów opisujących i wyjaśniających tajemnicę śmierci. Dla tego starożytnego filozofa wycofanie się od tego, co doczesne ku temu, co wieczne, stało się źródłem głębokiej refleksji.

[gview file=”http://www.jacekgrzybowski.pl/PDF/Migotania2013nr2.pdf” save=”0″]