Spór o istnienie Boga

LINK DO AUDYCJI

Książka Jacka Wojtysiaka „Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu” z odwagą i niezwykłą precyzją analityczną podejmuje stary, ale wciąż aktualny, ważny dla ludzi nowych pokoleń, XXI wieku, temat, czy świat ma swój początek, czy wszechświat jest samowystarczalny, istnieje od zawsze czy miał swoje zaistnienie w czasie, przestrzeni, co było jego przyczyną. Na temat tej publikacji rozmawiam z Janem Pniewskim z Redakcji Katolickiej Polskiego Radia. (Audycja „Lumen – światło wiary i kultury”, niedziela, 15 lipca 2012 r., godz. 6.30).

Meandry zła

Książka Krzysztofa Hubaczka zatytułowana „Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej” prowadzi nas przez meandry zła tkwiącego w materii jak choroba, śmierć, które jest wyzwaniem dla Boga jako istoty najdoskonalszej, która powołała świat do istnienia, a świat ma w sobie tę skazę, jaką jest zło i wreszcie zło jako przejaw ludzkiej woli. Książka podejmuje ten trudny temat na gruncie filozofii analitycznej. Więcej o tej publikacji w audycji „Lumen – światło wiary i kultury” w II Programie Polskiego Radia, 5 czerwca 2011 r.

`