O obywatelstwie i cnotach społecznych w Kwartalniku Filozoficznym

AkropolisWciąż należy przypominać, że obywatelstwo, jako słowo i idea społeczno-polityczna, nie jest zdobyczą nowożytności. Jest znacznie starsze od XVII i XVIII wiecznych doświadczeń Europy i Ameryki. Narodziło się wszakże tam, gdzie pojawiła się polityczność rozumiana jako realizowanie celów i zobowiązań międzyludzkich: w starożytnej Grecji. To nad morzem Egejskim kilka wieków przed Chrystusem kształtuje się po raz pierwszy właściwe pojęcie obywatela. Wolni mieszkańcy miast-państw (pólis) nazywani byli polítes, politai lub astoí – „ludzie z miasta” – co oznaczało osoby aktywne w działaniach publicznych i gromadzące się razem przy różnych okazjach życia społecznego. Jednak z kategorią obywatelstwa było w Grecji od razu związane pojęcie areté – cnoty (dzielności). Uważne studium historii starożytnej pokazuje, iż ówcześni Grecy wiążą obywatelskość z ściśle określonymi cechami i postawami człowieka, które ich język i kultura określiły jako areté – cnota (dzielność). Tak właśnie ujmuje to Platon w swoim dialogu Menon, w całości poświęconym rozważaniu dzielności, mówiąc: „przez cnotę jesteśmy dobrzy” . Dlatego w Grecji (a potem w republikańskim Rzymie), doskonałość ludzką – cnotę – można osiągnąć tylko w grupie obywateli. To tu zdobywa się to, co Grecy nazwali areté politiké – dzielnością polityczną umożliwiającą zgodne i rozumne współdziałanie z innymi obywatelami. Pólis nie oznacza zatem jedynie starożytnej urbanistycznej przestrzeni, ale symbolizuje raczej suwerenną wspólnotę obywateli. Tak tworzy się grecka koinonía – społeczność wolnych i równych. Równych oczywiście dla i wobec prawa, jak wyraził to Herodot: „Ludowładztwo zaś ma, naprzód, najpiękniejszą ze wszystkich nazwę: równość wobec prawa” (Herodot, Dzieje, III, 80).

W najnowszym numerze Kwartalnika Filozoficznego (z. 4, 2015, tom XLIII, s. 125-149) ukazał się mój artykuł – Obywatelskość i cnota – niepodważalny związek polityki i etyki w starożytnej Grecji – dotyczący związków jakie zachodzą pomiędzy pojęciem obywatelstwa i cnotami społecznymi, zarówno w starożytnej Grecji jak i dziś. Zapraszam do lektury:

[pdf-embedder url=”http://www.jacekgrzybowski.pl/wp-content/uploads/2016/02/obywatelskosc-i-cnota.pdf”]

Wykład o etosie obywatelskim w Akademii Cnót Obywatelskich

W ramach Akademii Cnót obywatelskich  w Kościele Świętego Krzyża odbył się mój wykład:

„Cnoty obywatelskie – fundament społecznego etosu”.

Starałem się w nim ukazać, iż mimo różnorodności i globalności świata jedno wciąż pozostaje niezmienne – odkąd człowiek stał się istotą społeczną a tym samym kulturową, wkroczył także w obszar polityki. Polityka zaś jest zawsze próbą stworzenia pewnego ładu, w którym będzie się żyło lepiej i godniej. Tym samym proponuje i promuje określone wzory postaw i zachowań, przedstawia cele i wartości, które należy realizować. Oznacza to, iż każda społeczność wskazuje jakiś wzór człowieka i osobowości, a zarazem związany z tym styl postaw, które uważa za godne naśladowania i społecznie pożądane. Jedną z takich – promowanych we współczesnym dyskursie społeczno-politycznym postaw – jest idea bycia obywatelem. Jednak obywatelstwo nie jest kategorią nowożytną ani współczesną. W starożytnej Grecji związana ona była z pojęciem cnoty-dzielności (areté). Grecy wyraźnie mówili, iż doskonałość ludzką (cnotę) można osiągnąć tylko we wspólnocie obywatelskiej. To tu zdobywa się areté politikei – cnotę polityczną, która umożliwia zgodne i rozumne współdziałanie z innymi obywatelami na terenie miasta-państwa (polis). Tak tworzy się grecka wspólnota wolnych i równych obywateli (koinonia). A zatem to w Grecji kategoria obywatela została ściśle związana z pojęciem cnoty, ponieważ jeśli chce się osiągnąć polityczną dzielność należy być aktywnym obywatelem.

Posłuchaj wykładu: