O filozofii i demokracji w Civitas Christiana

biblioteka

W najnowszym numerze miesięcznika katolickiego Civitas Christiana ukazał się mój tekst zatytułowany: Filozofia na straży demokracji. Staram się w nim pokazać, że dziś demokracje liberalne potrzebują osób myślących i otwartych, krytycznych i empatycznych. Jest to bowiem ustrój dla ludzi wykształconych, oświeconych i rozumnych, to zaś zależy w ogromnej mierze od stanu szkolnictwa i to humanistycznego. Historia naszej kultury pokazuje, że od wieków tylko nauczanie filozofii kształtuje takie postawy w sposób metodyczny. Stąd w tej perspektywie przestaje być zasadne pytanie, czy należy wprowadzić filozofię do szkół i finansować wydziały humanistyczne, w tym szczególnie wydziały filozofii, mimo ich ekonomicznej nierentowności i nieopłacalności, a obowiązująca zaczyna być kwestia: jak dobrze i skutecznie to robić? Jeśli bowiem proces deprecjonowania humanistyki nie zostanie zatrzymany, już wkrótce nowoczesne społeczności na całym świecie będą produkować pokolenia użytecznych technokratów, a nie pełnowartościowych obywateli, zdolnych do samodzielnego myślenia, formułowania nowatorskich tez oraz zrozumienia wagi zarówno osiągnięć drugiego człowieka, jak i doznanych przez niego krzywd. Zapraszam do lektury.

[pdf-embedder url=”http://www.jacekgrzybowski.pl/wp-content/uploads/2016/10/Filozofia-na-straży-demokracji.pdf”]

Czy ideały nacjonalistyczne obalą społeczeństwo demoliberalne?

Global

Zapraszam do zapoznania się z moim artykułem na temat relacji pomiędzy demoliberalnymi ideami a problemem nacjonalizmu –  „Czy ideały nacjonalistyczne obalą społeczeństwo demoliberalne?” Na prośbę środowiska internetowego Otokoclub.pl zabrałem głos w  sprawie nacjonalizmu i demokracji. Coraz częściej bowiem można spotkać się z krytyką form życia społecznego, które w liberalnej demokracji, nastawionej na wielkokulturowe społeczności, dla wielu stanowiły niepodważalny fundament egalitaryzmu, liberalizmu i swoistego kosmopolityzmu. W tekście staram się pokazać jakie nieporozumienia narosły wobec samego pojęcia nacjonalizmu, a także próbuję odpowiedzieć na pytanie czy rzeczywiście ideały nacjonalistyczne (narodowe) stanowią realne zagrożenie dla współczesnej liberalnej demokracji.