Habermas – nieustanne pragnienie racjonalności

Niezauważona przez zbyt wielu - 90-ta rocznica urodzin niemieckiego filozofa Jürgena Habermasa - stanowi jednak dobrą okazję, aby spojrzeć na tego myśl tego filozofa. Jego koncepcje wpływały i wciąż wpływają na dzisiejszą debatę i jej uwarunkowania. Dlatego bez próby ich zrozumienia i stojącej za nimi podbudowy, trudno w sposób pełny…

Książka o s. prof. Zofii J. Zdybickiej

Miło mi poinformować, że zespół pod kierunkiem ks. prof. Jana Sochonia – mgr Joanna Skurzak, ks. prof. Maciej Bała, ks. mgr Grzegorz Kurp i ja – przygotował wraz z nim tom poświęcony s. prof. Zofii Józefie Zdybickiej USJK, wybitnej polskiej badaczce filozofii religii, zajmującej się istotą religii, sacrum, ateizmem i…

Unia Europejska a paradoksy demokracji

15 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Dziś spoglądamy na proces integracyjny już z dystansu, oswoiliśmy się z naszą obecnością w strukturach europejskich. Za trzy lata do głosu dojdzie pokolenie, które całe swoje życie przeżyło w zjednoczonej Europie. Jednak świat, w którym wchodziliśmy do Wspólnoty, był zasadniczo inny od…

Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce

Miło mi poinformować, że nakładem Wydawnictwa Jedność ukazała się moja najnowsza książka – Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce. W książce, którą oddaję do rak Czytelnika, zebrałem przemyślenia na kilka ważnych tematów nurtujących nasze czasy. Pragnąłem zastanowić się nad wyzwaniami stojącymi przed naszymi społeczeństwami. Dla…

Warto ratować Europę?

W Tygodniku Idziemy (3/2019) ukazała się moja recenzja książki „John Paul II Memorial Lectures”, zawierająca 15 tekstów z debat jakie odbyły się w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Autorzy w sposób niezwykle ciekawy przedstawili swoje spostrzeżenia i refleksje dotyczące newralgicznych dziś tematów. W czterech odsłonach: „O przyszłości Europy”,…

1 3 4 5 6 7 30