Boże Narodzenie jako folklor?

Boże Narodzenie wyraża sedno tajemnicy Wcielenia, ale Wcielenie stało się przestrzenią wrażliwą na herezje. Jeżeli spojrzymy, z którego miejsca czerpie większość heterodoksyjnych czy też wprost odszczepieńczych nauk o Chrystusie – to będzie to Boże Narodzenie. Wielkie polemiki, towarzyszące pierwszym soborom, unaoczniają, jak czuły jest to moment w dziejach, z którym…

Nowe średniowiecze?

W katolickim tygodniku Idziemy ukazał się mój tekst "Nowe średniowiecze?" Zastanawiam się w nim czy nie jesteśmy zaskakująco podobni do ludzi i czasów sprzed prawie 800 lat. Oczywiście wyrażenie „nowe średniowiecze” nie jest ani odkrywcze, ani oryginalne. Już w pierwszych latach XX w. swoją historyczno-filozoficzną wizję „nowego średniowiecza” głosił rosyjski…

Wiara i filozofia

W najbliższą niedzielę o godz. 7.30 w 2 programie Polskiego Radia rozmawiamy z p. red. Janem Pniewskim o książce Garego Guttinga "Wiara i filozofia - Rozmowy współczesnych filozofów o Bogu". To ciekawy zbiór wywiadów z uczonymi różnych dziedzin nauki (ateistami, agnostykami i teistami) na temat obecności i znaczenia religii w…

O książce Maritaina w Polskim Radiu

W najbliższą niedzielę 29 lipca o godz. 7.30 w 2 programie Polskiego Radia wraz z redaktorem Janem Pniewskim będziemy rozmawiać na temat wydanej ostatnio książki Jacquesa Maritaina "Wieśniak znad Garonny. Stary świecki chrześcijanin snuje refleksje a propos czasów współczesnych". Maritain - współtwórca, entuzjasta i wielki orędownik II Soboru Watykańskiego -…

1 2 3 4 5 6 28