Adoracja online?

W najnowszym numerze kwartalnika Pastores staram się odpowiedzieć na intrygujące pytanie: Czy Najświętszy Sakrament można adorować online? Adoracja Najświętszego Sakramentu kojarzy się nam z kościołem, kaplicą, cichym oratorium, czasem z plenerowym wystawieniem Jezusa w monstrancji na wyjazdach z młodzieżą bądź wielkich zlotach religijnych. Czy jednak w dobie dzisiejszej, kiedy technika…

Dusza i ciało – klasyczny wykład Tomasza z Akwinu

Bez rzetelnej refleksji nad tajemnicą połączenia duszy z ciałem, centralna dla chrześcijaństwa idea Wcielenia staje się nie tylko niezrozumiała, ale przede wszystkim fałszywa. Antropologiczny błąd może doprowadzić do odradzania się starych herezji chrystologicznych (doketyzm, arianizm, nestorianizm, monofizytyzm), w których Bóg wcale nie stał się prawdziwym człowiekiem, ale jedynie „upozorował” swe…

Czy ochrzciłbyś kosmitę?

„Czy ochrzciłbyś kosmitę?” to zaskakujące pytanie jest tytułem książki, której autorami są Paul Mueller i Guy Consolnagno - dwaj jezuici pracujący w watykańskim obserwatorium astronomicznym. Autorzy w formie dialogu podejmują te kwestie, których dotyczą pytania ludzi kierowane na adres mailowy obserwatorium. O tej niecodziennej książce rozmawiam w Polskim Radiu z…

Filozoficznie o aborcji

Amerykański film "Nieplanowane", dotyczy najtrudniejszego, a jednocześnie najbardziej palącego problemu współczesności – pytania czy można pozwolić na aborcję? Czym ona jest – prawem człowieka czy zabójstwem? Czy można filozoficznie mówić o aborcji i początkach życia ludzkiego? W Teologii Politycznej Co Tydzień moje refleksje: Filozoficzne aspekty aborcji.

Liberalizm – pęknięty fundament

Współczesny liberalizm przypomina giganta, który najpierw stracił wigor i elastyczność, potem skamieniał, a teraz powoli pęka pod naporem sił, aspiracji i interesów, którymi dawno już przestał zarządzać, nie harmonizuje ich, ale dławi, przygniata i represjonuje. Kiedyś był zdolny rozpalać prawdziwe emocje i wielkie nadzieje związane z wolnością, a dzisiaj zadziwia…

1 2 3 4 5 6 31