Donacja Konstantyna – dar czy przekleństwo?

"Relacje Kościoła i państwa są jedną z form relacji ducha i cezara, ale w formie zobiektywizowanej. Kościół w historii łatwo akceptował królestwo cezara, to znaczy królestwo obiektywizacji, ale w Kościele pozostawał inny element. Duch ma zawsze należeć do królestwa wolności. Dlatego też relacje Kościoła i państwa zawsze pozostawały i pozostaną…

Zgorszeni Dantem

W 2021 roku minęła 700. rocznica śmierci Dantego, jednego z największych  twórców  literatury  światowej.  Polska  tradycja  klasyczna, romantyczna i katolicka przez wieki czerpała pełnymi garściami z jego dzieł, a szczególnie z Boskiej Komedii. Dante był bliski wielu pokoleniom naszych przodków, towarzysząc im na kolejnych  szczeblach  edukacji: gimnazjalnej,  licealnej  i uniwersyteckiej. …

Pojąć Wcielenie

W najnowszym wydaniu "Teologii Politycznej Co Tydzień" znajdziemy kilka tekstów na temat Kultura Wcielona. W wywiadzie „Pojąć Wcielenie” z red. Karolem Grabiasem rozmawiamy na temat starożytnych sposobów kształtowania się rozumienia Chrystusa jako Syna Bożego. Zapraszam do lektury: Karol Grabias (Teologia Polityczna): Idea Boga przyjmującego ludzką egzystencję, którą przynosi Chrześcijaństwo, z…

Odnaleźć hermeneutyczny klucz do Dantego

Wielu dantologów a także teologów, na czele Hansem Ursem von Balthasarem, widzi Dantego osadzonego mocno w całej średniowiecznej tradycji i nauce. Dostrzegamy, że Poeta, jeśli czytamy go uważnie, wyrasta wprost ze średniowiecznego świata, przynależy do niego od samej swej intelektualnej podszewki i nazywanie go pisarzem renesansowym jest nieporozumieniem. On był…

Nauczyciel wiary

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu wydawało mi się, że o. Jacka Salija OP – polskiego dogmatyka, duszpasterza i cenionego kaznodziei – nie trzeba specjalnie reklamować. Wiele osób ceniło prowadzone przez niego rekolekcje, czytało książki lub artykuły publikowane w różnych, zarówno naukowych, jak i publicystycznych periodykach. Ale dziś widzę, że dla…

1 2 3 4 5 36