Bunt i afirmacja

Dlaczego warto sięgnąć po najnowsza książkę Bronisława Wildstaina? Dwie obecne w tytule kategorie – bunt i afirmacja – wyznaczają oś narracji tej pozycji. Afirmacja to uznanie własnego losu, to zgoda na świat i jego tajemnicę, ale nie na jego chaotyczność. To przyjęcie ukrytego porządku, a nie relatywizmu. To zgoda na…

Wojna idei

W najnowszym numerze Tygodnika Idziemy (22 listopada) refleksja na temat zmagania idei jakie odbywa się obecnie w naszej polskiej rzeczywistości. Zapraszam do lektury: Nie sposób nie zauważyć protestów jakie pojawiły się na naszych ulicach po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją jednego z zapisów „ustawy o planowaniu rodziny, ochronie…

Rozum i wiara w filozofii chrześcijańskiej

Etienne Gilson, Jacques Maritain czy potem w Polsce Stefan Swieżawski, odkrywali głębię treści św. Tomasza i ukazywali tomizm na nowo, nie w wydaniu podręcznikowym. Oni studiowali teksty Akwinaty nie dla ich powtórzenia, ale dla ich zrozumienia. W najnowszym numerze Teologii Politycznej Co Tydzień z Hanną Nowak rozmawiam o znaczeniu i…

Odnaleźć prawdę o powinnościach wobec człowieka

Obecna sytuacja – protestów i demonstracji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy aborcyjnej i zakwestionowaniu zawartej w niej przesłanki eugenicznej – nie jest tylko sporem politycznym i społecznym, choć jego eskalacja dokonuje się wprost na ulicy. Mimo, że widzimy marsze, hasła, okrzyki i prymitywną przemoc realizowaną przez demonstrantów w…

Przemiany w kulturze to niewidzialna wojna idei i wartości

Zmiany ideowe, których obecnie jesteśmy świadkami, mają początek w filozofii i to one przeobraziły obszary naszej kultury. Dlatego kultura jest obecnie przestrzenią różnorodnych, często sprzecznych treści. Stała się relatywna i jej rolą nie jest już uczenie tego, co jest dobre, a co złe, co pożyteczne, a co szkodliwe i zdradliwe,…

1 2 3 4 5 34