Marcin Luter i Jacques Maritain – spór o fundamenty i konsekwencje Reformacji

XVI wiek to było dziwne stulecie. Jego początek zaś gwałtowny nie tylko w poszerzaniu granic świata o nowy lądy, ale też dokonywaniu zasadniczych przełomów. Gdzieś obok wielkich odkryć geograficznych, zaczynano już żegnać średniowieczną wizję świata, z jej uniwersalnymi założeniami, jednością świata chrześcijańskiego i jego imaginarium. Nadszedł czas burzliwych przeobrażeń w…

Filozoficzne bogactwo nauczania św. Jana Pawła II

W 100-rocznicę urodzin św. Jana Pawła II Teologia Polityczna Co Tydzień opublikowała szereg tekstów dotyczących bogatej spuścizny Papieża Polaka. W swoim tekście zastanawiam się nad filozoficznymi źródłami i bogactwem twórczości Jana Pawła II. Czytając filozoficzne prace Karola Wojtyły, można łatwo zauważyć, że jego filozofią jest personalizm. Nauka o osobie ma…

Między kosmopolityzmem a patriotyzmem

Zauważmy, że tezą, która na naszych oczach podlega poważnej rewizji jest twierdzenie, iż państwa narodowe stanowią ostatecznie realne zagrożenie dla liberalnej demokracji. W Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych wiele opiniotwórczych środowisk przekonywało nas, że jedyną właściwą nadzieją dla świata jest stworzenie post-narodowego, wielokulturowego i kosmopolitycznie liberalnego społeczeństwa. Szczególnie po integracji…

Cyfrowa kwarantanna

Pandemiczna izolacja, nie możność uprawiania sportu, spacerowania czy innej aktywności fizycznej sprawiła, że w smartfonie i laptopie wiele osób znalazło ukojenie i azyl. Trudno dziś krytykować ten przymusowy stan, oparty przecież na racjach zdrowotnych. Izolację i samotność z nią związaną mają pomóc przełamać media. Przekonuje się nas, że dzięki postępom…

Adoracja online?

Czy można adorować Najświętszy Sakrament poprzez stronę internetową z transmisją na żywo? Wydaje się, że taki przekaz jest obecnie wielkim darem. Można jednak, a nawet trzeba stawiać pytania. Obecnie w kościele w czasie mszy świętej może być, oprócz kapłana i asysty, tylko pięć osób. Nie ma nabożeństw, procesji, dróg krzyżowych.…

1 2 3 4 5 32