I Bóg kiedyś stał sie Wędrowcem …

W najnowszym numerze "Horyzontów Misyjnych" (nr 1, 2014) ukazał się artykuł opisujący moje refleksje z podróży i pobytów w Ziemi Świętej: I Bóg kiedyś stał się Wędrowcem … refleksyjno-biblijny esej o Ziemi Świętej Bliski Wschód, zwany czasem Żyznym Półksiężycem, to szczególne miejsce. Jeśli bowiem uważnie spojrzymy na mapę świata to…

Niepokalane Poczęcie – działanie Ducha Świętego

NiepokalanaMatka Boża powiedziała w Lourdes: "Jestem Niepokalanym Poczęciem". Nie powiedziała, że jest niepokalanie poczęta. To bowiem, że jest niepokalanie poczęta, już było dogmatem ogłoszonym w Kościele katolickim (8 grudnia 1854 roku przez bł. Piusa IX). W Lourdes w 1858 roku Matka Boża dopowiedziała – „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. Dlaczego? To było objawienie prywatne, ale św. ojciec Maksymilian Kolbe dochodzi do wniosku, ze właściwie tak może nazywać się tylko Bóg. Dlaczego Matka Boża, pełna łaski, wniebowzięta, powiązana z Trójcą Świętą, Matka Boża, która jest człowiekiem, używa wobec siebie tego, czym można określać tylko Boga? Przedstawia się w ten sposób: Jestem Niepokalanym Poczęciem. Otóż ojciec Kolbe widzi tutaj coś zupełnie innego. Niepokalanie poczynany nieustannie jest Duch Święty. To Duch Święty jest nieustannym poczęciem niepokalanym, tylko duchowym. Duch Święty jest nieustannym poczęciem w Trójcy Świętej. Bóg Ojciec kocha Syna. To odniesienie jest w Bogu Osobą. I zarazem Syn kocha Ojca. To odniesienie także jest w Bogu Osobą. Jest to Osoba Ducha Świętego. (więcej…)

Król wolności, prawdy i życia

Chrystus KrólOstatnia pokusa: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym!” Oto ostatnie kuszenie Diabła podjęte wobec Syna Bożego, ostanie, najbardziej dramatyczne kuszenie Boga – „Jeśli jesteś Mesjaszem zejdź z Krzyża! Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas!” Ewangelia św. Łukasza w 23 rozdziale podkreśla to bardzo mocno. W ironicznych i pełnych złości słowach ludzi z tłumu pod krzyżem wybrzmiewa: „Ukaż swą wszechmoc, ukaż swą moc i panowanie, ukaż swą władzę”. Wołanie do Boga, by odsłonił swą nieskończoną siłę i panowanie nad rzeczywistością. Czemu mamy rozumieć to jako pokusę? Czemu Bóg udręczony na Krzyżu w ostatnim akcie wszechmocnej woli nie schodzi triumfalnie z drzewa męki, ukazując swą ostateczną władzę nad złem i całym światem? (więcej…)

W 2 programie Polskiego Radia – o eschatologii filozoficznej. Zapraszam do słuchania

Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji o książce prof. Ireneusza Ziemińskiego "Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej". Z red. Janem Pniewskim będziemy rozmawiać o argumentach na rzecz życia wiecznego, nieśmiertelności, pragnieniu nieprzemijalności. Niedziela 3 listopada godz 6.30 rano, audycja Lumen w 2 programie Polskiego Radia. Audycja dostępna jest na stronie Polskiego…

Audycja o wolności w Radiu Warszawa – 26 października

Serdecznie zapraszam na audycję radiową w Radiu Warszawa (106,2 FM) w sobotę 26 października o godz. 19.10 „Drogi do wolności”. Wraz z redaktorami Radia Warszawa ks. Jarosławem i ks. Marcinem będziemy rozmawiać na temat filozoficznego i społecznego rozumienia wolności – w pismach św. Tomasza z Akwinu, bł. Jana Pawła II,…

1 27 28 29 30