Cnoty ludzkie a dary Ducha Świętego. O współpracy Boga i człowieka

duch_daryDary Ducha Świętego, o które prosimy szczególnie w Dzień Pięćdziesiątnicy: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar umiejętności, dar pobożności i dar bojaźni Bożej, mogą się ujawnić i w nas działać wtedy, gdy staramy się realizować także ludzkie cnoty (sprawności, zachowania) przyrodzone. To postawy, które nie są podyktowane odruchem, nawykiem czyli emocjami, ale czynem, sprawnością czyli wolnym działaniem człowieka. Owe cnoty przyrodzone, o które winien starać się każdy człowiek to: znajomość pierwszych zasad teoretycznych i praktycznych (syndereza – czyń dobro a zła unikaj), wiedza i mądrość, sumienie, docibitas (umiejętność korzystania z rad ludzi doświadczonych). (więcej…)

Bycie w identyczności i tożsamości w filozofii Martina Heideggera

W Czasopiśmie  Filozoficznym Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego "Filo-Sofija" (nr 23, 2013/4, s. 155-174) ukazał się mój artykuł dotyczący trudnych refleksji niemieckiego filozofa Martina Heideggera Bycie w identyczności i tożsamości. Próba uchwycenia ontologicznych rozstrzygnięć Martina Heideggera. Pokazuję tam, iż czasowość i dziejowość są przestrzenią, dzięki której rola Dasien zostaje uchwycona właściwie. Dasein jest byciem-w-świecie,…

Kościół jest wierny przepowiadaniu

Najważniejszym zadaniem Kościoła – przekonują nas dziś Apostołowie w księdze Dziejów – jest konieczność głoszenia, konieczność przepowiadania słowa. „My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa”. Oznacza to, iż w centrum Kościoła jest przepowiadanie Słowa i głoszenie nauki. Dlatego przy kontrowersji co do praktyk socjalnych Apostołowie mówią: „Nie jest…

Tajemniczy Wędrowiec

Czyż często nie jesteśmy podobni do opisanych przez św. Łukasza uczniów uciekających z Jerozolimy, z miasta męki Chrystusa? Ale nawet w takich sytuacjach Bóg nas odnajduje. Na naszej drodze, pełnej pytań, niepokojów, nieraz także bolesnych rozczarowań, Boski Wędrowiec nadal przyłącza się do nas i nam towarzyszy, prowadząc nas przez wyjaśnianie…

1 24 25 26 27 28 31