Tajemniczy Wędrowiec

Czyż często nie jesteśmy podobni do opisanych przez św. Łukasza uczniów uciekających z Jerozolimy, z miasta męki Chrystusa? Ale nawet w takich sytuacjach Bóg nas odnajduje. Na naszej drodze, pełnej pytań, niepokojów, nieraz także bolesnych rozczarowań, Boski Wędrowiec nadal przyłącza się do nas i nam towarzyszy, prowadząc nas przez wyjaśnianie…

Oto Matka nasza

Słowa które Chrystus wypowiada na Krzyżu są Jego świętym Testamentem, posiadają skuteczną i trwałą wartość. Są słowami, które znamionują bolesne narodziny nowego ludu, zapowiadane już przez Proroka Izajasza, narodziny ludu Boga, którego Matką jest Maryja. Ludu zrodzonego na Kalwarii. Czytany dziś krótki fragment Ewangelii Jana wyróżnia kluczowy moment w kosmicznej…

Niedziela miłosierdzia i zawierzenia

Kanonizacja Jana Pawła II ma być dla nas wydarzeniem mocy i siły. Ma ofiarować nam wewnętrzną energię wiary, byśmy mimo przeróżnych wątpliwości i trudności, zgorszeń i słabości, z głębi Kościoła, który jest naszym domem i naszą Matką z wielką wiarą i siłą wyznali: „Pan mój i Bóg mój!”. Dzięki temu…

"Filozofia i służba" książka o twórczości p. prof. Tadeusza Klimskiego

Staraniem Przyjaciół i współpracowników zmarłego nagle rok temu p. prof. Tadeusza Klimskiego w Wydawnictwie von Borowiecky ukazała się książka “Filozofia i służba. Wokół myśli Tadeusza Klimskiego”. Zamieściłem w niej artykuł “Filozofia i rewolucja. Tadeusza Klimskiego refleksje nad polityczno-społeczną siłą idei” (ss. 79-89), w którym starałem się przybliżyć refleksje prof. Klimskiego…

"Ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem"

Jezus i Samarytanka„Nie mam męża” – to zdanie, wypowiedziane przez Samarytankę przy studni Jakuba sprawiło, że odsłoniła ona swoją życiową sytuację, przyznając się do tego, iż mężczyzna, z którym teraz żyje, nie jest jej mężem. I Chrystus to potwierdza: „Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą.” (J, 4, 18). Opisany przez Jana Ewangelistę dialog może być dobrym punktem wyjścia dla rozmowy o powtórnych związkach osób rozwiedzionych lub sytuacji moralnej par niesakramentalnych. W nauczaniu Kościoła katolickiego osoba po zerwaniu sakramentalnego małżeństwa, rozpoczynając pożycie z nowym partnerem, nie jest jego mężem/żoną. „Ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą.” Chrystus potwierdza niemożliwość nazywania małżeństwem kolejnego związku. (więcej…)

1 24 25 26 27 28 30