Matematyczne piękno starożytnego kosmosu

Pięćdziesiąt lat temu po raz pierwszy człowiek postawił swoją stopę na księżycu. Był to niezwykły moment, w którym ziściły się pragnienia, wizje i idee niemal wszystkich epok i cywilizacji. Wielkie marzenie o podboju niedostępnej przestrzeni stało się faktem. Dziś, po tylu latach możemy zadać sobie wciąż aktualne pytanie: czym jest…

Spór o człowieka

Rozmowy i dyskusje, które toczymy nie dotyczą tylko bieżącej polityki czy kultury, ale coraz częściej ich istotę stanowi spór o człowieka. Dokładnie o rozumienie tego, kim jest człowiek – o to, jak należy go definiować, opisywać i rozumieć, a ostatecznie wychowywać. Gorące debaty o aborcji, homoseksualizmie, eutanazji, znaczeniu parytetów czy…

Habermas – nieustanne pragnienie racjonalności

Niezauważona przez zbyt wielu - 90-ta rocznica urodzin niemieckiego filozofa Jürgena Habermasa - stanowi jednak dobrą okazję, aby spojrzeć na tego myśl tego filozofa. Jego koncepcje wpływały i wciąż wpływają na dzisiejszą debatę i jej uwarunkowania. Dlatego bez próby ich zrozumienia i stojącej za nimi podbudowy, trudno w sposób pełny…

Książka o s. prof. Zofii J. Zdybickiej

Miło mi poinformować, że zespół pod kierunkiem ks. prof. Jana Sochonia – mgr Joanna Skurzak, ks. prof. Maciej Bała, ks. mgr Grzegorz Kurp i ja – przygotował wraz z nim tom poświęcony s. prof. Zofii Józefie Zdybickiej USJK, wybitnej polskiej badaczce filozofii religii, zajmującej się istotą religii, sacrum, ateizmem i…

Unia Europejska a paradoksy demokracji

15 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Dziś spoglądamy na proces integracyjny już z dystansu, oswoiliśmy się z naszą obecnością w strukturach europejskich. Za trzy lata do głosu dojdzie pokolenie, które całe swoje życie przeżyło w zjednoczonej Europie. Jednak świat, w którym wchodziliśmy do Wspólnoty, był zasadniczo inny od…

1 2 3 4 28