Pojąć Wcielenie

W najnowszym wydaniu "Teologii Politycznej Co Tydzień" znajdziemy kilka tekstów na temat Kultura Wcielona. W wywiadzie „Pojąć Wcielenie” z red. Karolem Grabiasem rozmawiamy na temat starożytnych sposobów kształtowania się rozumienia Chrystusa jako Syna Bożego. Zapraszam do lektury: Karol Grabias (Teologia Polityczna): Idea Boga przyjmującego ludzką egzystencję, którą przynosi Chrześcijaństwo, z…

Odnaleźć hermeneutyczny klucz do Dantego

Wielu dantologów a także teologów, na czele Hansem Ursem von Balthasarem, widzi Dantego osadzonego mocno w całej średniowiecznej tradycji i nauce. Dostrzegamy, że Poeta, jeśli czytamy go uważnie, wyrasta wprost ze średniowiecznego świata, przynależy do niego od samej swej intelektualnej podszewki i nazywanie go pisarzem renesansowym jest nieporozumieniem. On był…

Nauczyciel wiary

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu wydawało mi się, że o. Jacka Salija OP – polskiego dogmatyka, duszpasterza i cenionego kaznodziei – nie trzeba specjalnie reklamować. Wiele osób ceniło prowadzone przez niego rekolekcje, czytało książki lub artykuły publikowane w różnych, zarówno naukowych, jak i publicystycznych periodykach. Ale dziś widzę, że dla…

Aż do przelania krwi …

W kwartalniku poświęconym formacji kapłańskiej - Pastores - można znaleźć moje refleksje na temat fragmentu encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor - rozdziału zatytułowanego „Męczeństwo - najwyższe potwierdzenie nienaruszalnej świętości prawa Bożego”. Ten fragment papieskiego dokumentu dotyczy relacji jaka zachodzi pomiędzy obiektywnością prawdy, powinnością moralną i postawą człowieka. Ukazuje on…

Głos papieża Franciszka, II Sobór Watykański i znaczenie Novus Ordo Missae

W 283 numerze internetowego wydania Teologii Politycznej Co Tydzień znajdziemy ważny i aktualny dziś temat: Traditionis custodes. Probierz rzymskości Kościoła? a w jego ramach szereg wypowiedzi i głosów dotyczących motu proprio papieża Franciszka. Jest i wywiad ze mną, zachęcam do lektury: Aleksandra Bogucka (Teologia Polityczna): Patrzymy zwykle na Kościół i…

1 2 3 4 34