Filozof relacji osobowych

Filozofia to nie jest jedynie rozmyślanie, ale przede wszystkim nauczanie. Przykładem tego jest patron wszystkich filozoficznych dysput, Sokrates. Powiedział on o sobie, że wykonuje zawód swej matki, która była położną. W spotkaniach z ludźmi przez filozoficzną dialektykę stawał się – jak wyrażał to w języku greckim – maieutikós, czyli akuszerem…

Pozytywizm – triumf nauki i pożegnanie z religią

Mija 165 rocznica śmierci jednego z najważniejszych myślicieli XIX wieku - Augusta Comte'a. Pragnął on zbudować nowy ład społeczny, dlatego sprzeciwiał się „metafizycznemu”, abstrakcyjnemu pojęciu „stanu natury”, w którym jednostki kontraktują się ze sobą, aby zbudować rząd. Zaobserwował, że ludzie żyją ze sobą w społeczeństwie przez cały czas i we…

O potrzebie solidarności

Mija kolejna już - czterdziesta druga - rocznica wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, rocznica Sierpnia '80. W Polsce solidarność w swych historycznych źródłach zrodziła się w wyniku moralnej rewolucji – strajku stoczniowców w sprzeciwie wobec zakłamania, opresji i brutalności komunistycznej władzy w Polsce. Ten właśnie aspekt rewolucji moralnej zadecydował o sile…

Potęga kultury – nowa książka

Miło mi poinformować, że nakładem Wydawnictwa Jedność z Kielc ukazała się moja nowa książka - Potęga kultury - która jest próbą ukazania znaczenia i niewidzialnej, choć realnej, mocy kultury. W recenzji wydawniczej ks. dr hab. Tomasz Duma, prof KUL z Wydziału Filozofii KUL napisał: Książka Spór o kulturę jest udaną…

Jak przeżyć wojnę? – wywiad w Homo Dei

W najnowszym numerze kwartalnika Homo Dei rozmawiam z ks. Markiem Kotyńskim CSsR na temat najnowszej sytuacji wojennej i migracyjnej - Jak przeżyć wojnę? "Dostrzegam, że ta wojna rzeczywiście jest dramatem w całym znaczeniu tego słowa. Tak jak chyba nikt z nas, nie spodziewałem się, że w XXI wieku, w Europie,…

1 2 3 35